EGYÉB ENGEDÉLYTERVEK

ÉPÍTÉSZETI ENGEDÉLYTERV

A legtöbb kikötő létesítésekor szükséges az építészeti tervezés is. A jegypénztár, a váróterem, a vizes blokk, a szolgálati helység, a klubszoba, a gondnoki helység, a raktár kialakítását a tervezett kikötő igényei határozzák meg.

Az építészeti tervet csak a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott és (É) építészmérnök tervezői jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

http://mek.hu/

PARKOLÓ ÉS ÚT KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ENGEDÉLYTERV

A kikötő létesítésének egyik feltétele az OTÉK által meghatározott férőhellyel rendelkező személy gépjármű parkoló kialakítása. A kikötő létesítésének másik feltétele a gépjármű megközelítés biztosítása rendészeti, baleset elhárítás, tűzvédelem, havária esetek mentése és karbantartás céljából.

Mindkét feltétel kielégítése közúti közlekedési létesítési engedélyterv készítésével jár. A parkoló és az út terveit csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (KÉ-K) közúti építmények tervezése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

A kikötő létesítésével összefüggő parkoló létesítés során felmerül a parkoló felületen összegyűlő csapadékvíz kezelése. A vonatkozó jogszabály szerint ez a csapadékvíz szennyezett övi csapadékvíznek minősül és a tisztítása szükséges és ennek a létesítése vízjogi létesítési engedély köteles.

A csapadékvíz elvezetés és tisztítás terveit csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (VZ-TEL) települési víziközmű tervezése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ KÖZMŰ LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

Kikötő létesítésekor szükséges az ivóvíz ellátás és a szennyvízelvezetés megoldása. Amennyiben a kikötő ingatlan mellett közvetlenül olyan közterület helyezkedik el, amelyen víziközmű gerincvezetékek helyezkednek el, abban az esetben csak az ingatlan vízellátását szükséges megoldani, ami „közületi házi bekötésnek” minősül és csak a közmű üzemeltető fogja engedélyezni. Azonban elöfordulhat, hogy a kikötő létesítésekor csak távolabb helyezkedik el víziközmű gerincvezeték.

Ekkor közműfejlesztés keretei között a Beruházó költségére kell létesíteni gerincvezetéket, ami már vízjogi létesítési engedély köteles. A víziközmű terveit csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (VZ-TEL) települési víziközmű tervezése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

ELEKTROMOS LÉTESÍTMÉNYEK ENGEDÉLYTERVE

Itt lesz a szöveg……

GÁZ KÖZMŰ LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

Itt lesz a szöveg……

GÉPÉSZETI TERV

Itt lesz a szöveg……

ÚSZÓ LÉTESÍTMÉNY ENGEDÉLYTERVE

Opcionális munkarész, amely csak abban az esetben szükséges, ha a kikötő létesítésekor lajstromba vételre kötelezett  úszó létesítményeket is kívánunk alkalmazni. A vitorlás kishajók, motoros kishajók, motoros személyszállító nagyhajók, teherhajók, úszóműves kikötők, pontonok, úszó munkagépek, uszályok tervezését csak a hajózási hatóság által vezett nyilvántartásban szereplő szakember készíthet.

A hajózási szakértői jogosultság a következő részszakterületre terjedhet ki: belvízi nagyhajó; hajógépészet; hajótest szerkezet, stabilitás és úszóképesség; kis géphajó; úszó munkagép, úszómű; vitorlás kishajó.

A névjegyzék: 
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/184194