KIKÖTŐ LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

ELVI ENGEDÉLYTERV

Kikötő tervezésekor, az érintett jogszabály szerint, bizonyos esetekben, szükséges a közlekedési hatóság felé elvi engedélytervet benyújtani, és elvi létesítési engedélyt szerezni.

KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY

A vonatkozó jogszabály meghatározza azokat a beruházásokat, amelyek létesítési engedélyezése előtt szükséges a környezethasználati engedély megszerzése a környezetvédelmi hatóságtól. A környezethasználati engedély megszerzése érdekében Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD), vagy Részletes Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) készítése szükséges. Az EVD/KHV készítéséhez szükséges szakértők:
– Hulladékgazdálkodási szakértő
– Levegőtisztaság-védelem szakértő
– Víz- és földtani közeg védelem szakértő
– Zaj- és rezgésvédelem szakértő
– Klíma kockázati szakértő
– Természetvédelmi és Tájvédelmi Szakértői Névjegyzékben
szereplő szakértő
– Település tervezési szakértő

KIKÖTŐ VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

A kikötő létesítés során két engedélyező hatóság van… az első az I. fokú vízügyi hatóság (most a Katasztrófavédelmi Igazgatóság). Jogszabályban rögzített tartalmi követelmények szerint szükséges a vízjogi létesítési engedélytervet összeállítani. A vízjogi létesítési engedélytervet csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (VZ-TER) területi vízgazdálkodási építmények tervezése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

KIKÖTŐ KÖZLEKEDÉSI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYTERV

A kikötő létesítés során a második engedélyező hatóság a Közlekedési Hatóság Hajózási Hatósági Főosztálya. A közlekedési létesítési engedélytervet az 50/2002. (XII. 29.) GKM rendeletben és az 510/2017. (XII. 29.) Kormány rendeletben rögzített tartalmi követelmények szerint szükséges összeállítani. A hajózási közlekedési létesítési engedélytervet csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (KÉ-HA) hajózási építmények tervezése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/