KÖZÖS NYELV

KÖZÖS NYELV

A vízi közlekedés és a kikötő építés/üzemeltetés során egyfajta szakmai nyelvet érdemes használni, amely nem keverendő össze az állattartással. Például, ha a kikötőben a bikáról beszélünk, az nem fogja befedezni a teheneket, hanem ehhez köthetők a kishajót és a csónakok. Ennek érdekében összegyűjtöttünk néhány szakkifejezést, amit a jogszabályokból és szabványokból merítettünk.

KIKÖTŐI SZAKKIFEJEZÉSEK

Csónakkikötő ▫ csak csónakok fogadására alkalmas kikötő, amelyben 50 csónaknál több nem helyezhető el,

Hajókiemelő berendezés ▫ úszólétesítmények vízből történő kiemelésére, illetve vízrebocsátására szolgáló berendezés (pl. sólyapálya, hajóemelőmű, szárazdokk),

Kedvtelési célú kikötő ▫ áru- és utasforgalmat nem bonyolító, ipari tevékenységet nem végző, sportolási, kedvtelési célú tevékenységre, kishajók és csónakok kiemelésére vagy vízre tételére, kiszolgálására, tárolására szolgáló kikötő,

Kereskedelmi kikötő ▫ áruk hajó-part vagy hajó-hajó vagy hajó-vasúti, illetve hajó-közúti jármű közti ki-, illetve behajózására, be-, ki-, illetve átrakására, be-, illetve kitárolására, raktározására, a kapcsolódó logisztikai szolgáltatások területére, és a kikötőn belül megvalósult közlekedési kapcsolatok létesítményeire, továbbá utasok ki-, illetve beszállítására, valamint úszó létesítmények veszteglésére szolgáló kikötő,

Kikötőeszköz ▫ úszó létesítmények kikötését, rögzítését (parthoz, más úszó létesítményhez, vízi létesítményhez) biztosító berendezés,

Kompátkelőhely ▫ közúti/vasúti jármű átkelését biztosító vízijármű kikötésére, és a közúti, illetve vasúti pályával való összekötésre szolgáló kikötőhely,

Révátkelőhely ▫ gyalogos átkelő forgalmat kiszolgáló vízijármű kikötésére szolgáló kikötőhely,

Személykikötő ▫ utasforgalomra szolgáló kereskedelmi kikötő, amely lehet

Kiépített partfalú kikötő ▫ ahol közvetlenül a partfalhoz lehet kikötni,

Úszóműves kikötőhely ▫ olyan kikötőhely, amelynél az úszólétesítmények az utasok be- és kiszállása (hajóállomás) vagy rakodási műveletek (úszóműves rakodóhely) céljából a parthoz tartósan kikötött és kikötőeszközökkel ellátott úszóműhöz köthetnek ki. Az úszóműves kikötőhely lehet önálló hajóállomás vagy kikötő része,

Üzemi kikötő ▫ úszólétesítmények építésével, karbantartásával, javításával, átalakításával és bontásával összefüggő tevékenység végzésére szolgáló kikötő,

Vízi repülőtér ▫ légi jármű fel- és leszállására, illetve vízen való mozgására, álló helyzetben való kiszolgálására, veszteglésére kijelölt és biztosított vízterület,

Vízisportpálya ▫ a hajózási hatóság által sportolásra, kedvtelésre vagy egyéb vízi rendezvény tartására kijelölt vízterület, amely lehet

Vízi út  a víziközlekedés pályája, a folyók, csatornák és tavak vízi úttá nyilvánított szakasza vagy része.

HAJÓZÁSI SZÓTÁR

Hegymenet ▫ a forrás felé haladást jelenti, illeve a folyásiránnyal szembe. A hajózható csatornákon az irányt az illetékes hatóság állapítja meg az „A pont felől B pont felé haladó irány” kifejezés használatával.

Kikötői bejárat vörös színű oszlop és fény jelzés ▫ a kikötőhöz közeledve a nyílt víz felől, bejárat bal oldali jelzése.

Kikötő bejárat zöld színű oszlop és fény jelzés ▫ a kikötőhöz közeledve a nyílt víz felől, bejárat jobb oldali jelzése.

Vízfolyás jobb- és bal part  a víziút oldalai a forrástól a torkolat felé haladva, más szavakkal, a folyásirány szerint lefelé állva a jobb part a jobb kéz felé eső oldal.

Völgymenet  hegymenettel ellentétes irányban való haladást jelenti, vagyis a folyásiránnyal azonos irányba haladást. A hajózható csatornákon az irányt az illetékes hatóság állapítja meg az „A pont felől B pont felé haladó irány” kifejezés használatával.