TERVEZÉSI ELŐMUNKÁLATOK

Geodézia

Kötelező munkarész. A geodéziai felmérést és a tervezési alaphelyszínrajzot szükséges elkészíteni a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint. A geodéziai felmérést és a földhivatali adatokkal összeolvasztott felmérési alaphelyszínrajzott csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (GD-T) geodéziai tervezés jogosultsággal rendelkező szakember készítheti.

https://www.mmk.hu/

Talajmechanika

Kötelező munkarész, melynek célja a földművek, műtárgyak alatt szükséges altalaj feltárása és optimális esetben a talajvizsgálati jelentés készítése. A talajmechanikai vizsgálatot és talajvizsgálati jelentést csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (GT) geotechnikai tervezés jogosultsággal rendelkező szakember készítheti.

https://www.mmk.hu/

Előzetes régészeti dokumentáció (ERD)

Kötelező munkarész, amely feltárja a régészeti lelőhely érintettségét és meghatározza a további részletes feltárás szükségességét. A dokumentáció elkészítésére csakis a Várkapitányság jogosult.

http://varkapitanysag.hu/elozetes-regeszeti-dokumentacio

Natura 2000 hatásbecslés

Opcionális munkarész, amit csak akkor kell elkészíteni, ha az érintett terület Natura 2000 besorolású terület. Mivel azok a víztestek, ahol kikötőt lehet létesíteni, többnyire Natura 2000 területek, ezért szinte állandóan szükséges az elkészítése. A hatásbecslést csak az Agrárminisztérium kezelésében levő Természetvédelmi és Tájvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértői jogosultsággal rendelkező szakember készítheti.

http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek

Statika

Kötelező munkarész. Minden kikötőben vannak olyan létesítmények és műtárgyak (cölöpök, támfalak, stb), amelyeknek az állékonyságát igazolni szükséges. Ezért a talajmechanikai adatok és a tervezett beton-, acél-, vagy faszerkezetek ismeretében statikai vizsgálatot szükséges készíteni. A statikai vizsgálatot csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (T) tartószekrkezeti tervezés jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

Áramlás és hordalékmozgás vizsgálat

Kötelező munkarész, amelynek célja a víz áramlásának és a vele együtt mozgó hordalékmozgásnak a meghatározása. A meteorológia, hidrológiai, hidraulikai és geotechnikai alapadatok együttállása adja az eredményét a szakvéleménynek. Az áramlás és hordalékmozgás vizsgálatot csak a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott és (SZÉM1) közlekedési építmények szakértése, valamint (SZÉM3) vízgazdálkodási építmények szakértése jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

https://www.mmk.hu/

Talajvédelmi „humuszgazdálkodási” terv

Opcionális munkarész, amely csak akkor szükséges, ha a kikötő parti létesítményei mezőgazdasági területet érintenek. A termőföld igénybevételével járó, arra hatást gyakorló beruházásokkal és tevékenységekkel kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges. Talajvédelmi tervet csak megfelelő jogosultsággal rendelkező talajvédelmi szakértő készíthet. A szakértők névjegyzékét a NÉBIH tartja nyilvány:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1547607/Talajv%C3%A9delmi+Szak%C3%A9rt%C5%91i+Nyilv%C3%A1ntart%C3%B3+Jegyz%C3%A9k_2020_11_11.pdf/b3e2fdfd-1482-6578-7606-b7cf95c97838?t=1605184248355

Erdőgazdálkodási terv

Opcionális munkarész, amely csak akkor válik szükségessé, ha a kikötő parti létesítményei tervezett erdészeti művelést érintenek. Ez esetben javasolt felkeresni a NÉBIH Erdészeti Szolgálat szakemberét és az általa javasolt ügyintézést követni.

Településrendezési terv

Opcionális munkarész, amely csak akkor szükséges, ha a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és a Településrendezési Terv (TRT) nem teszi lehetővé a kikötő kialakítását. Ez esetben szükséges módosítani a HÉSZ és a TRT tartalmi részeit. A településrendezési terv módosítását csak a Magyar Építész Kamaránál nyilvántartott és (TT) település tervezés jogosultsággal rendelkező szakember készíthet.

http://mek.hu/