HATÓSÁGOK

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁGOK

Kikötők esetében azok a hatóságok, akik az építési szakág szerint az engedélyt megadják a létesítésre, fennmaradásra, üzemeltetésre, elbontásra.
 
Építészeti tevékenység esetén, például a kikötő épület, a szociális épület, a raktárépület, stb. létesítésekor a helyileg illetékes építésügyi hatóság fog első fokon eljárni és ő adja ki az építési engedélyt.
 
A kikötő és a hozzá kapcsolódó vízügyi tevékenység esetén, úgy mint mederkotrás, mederben történő építés, csapadékvíz elvezetés és tisztítás, víziközmű gerincvezeték fejlesztés esetén a létesítési engedélyt az első fokú vízügyi hatóság (most a Katasztrófavédelmi Igazgatóság) adja meg.
 
Hajózási közlekedési tevékenység esetében, a kikötő medence, a partfal, az úszómóló, stb. létesítési engedélyét a Közlekedési Hatóság Hajózási Főosztálya fogja megadni.
 

Közúti közlekedési tevékenység esetében, például út, parkoló egyéb közúti közlekedési létesítmény esetén a létesítési engedélyt a Közlekedési Hatóság Közúti Főosztálya adja ki.
 
Környezetvédelmi érintettség, például EVD vagy KHV köteles tevékenység esetében a környezethasználati engedélyt a környezetvédelmi hatóság állítja ki.

KÖZREMŰKÖDŐ SZAKHATÓSÁGOK

Kikötők esetében szakhatóságoknak hívjuk azokat a hatóságokat, amelyek közreműködnek az engedély megadásában. Általánosságban rendszeresen, vagy csak esetileg közreműködő hatóságok:

– Bányafelügyelet,
– Környezetvédelmi hatóság,
– Természetvédelmi hatóság,
– Építésügyi hatóság,
– Rendőrfőkapitányság,
– Növény- és talajvédelmi szolgálat,
– Erdészeti szolgálat.

VAGYONKEZELŐK, ÜZEMELTETŐK

A vízi közlekedésre alkalmas élő vízfolyások és a természetes tavak hazánkban a Magyar Állam tulajdonában vannak és minden esetben a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságok látják el a mederkezelői feladatot.

Közmű üzemeltetők:
A kikötőkben általánosságban az alábbi közműellátottság van
– ivóvíz
– szennyvíz
– elektromos áram
– gáz
– hírközlés.