ENGEDÉLYEK ÉS TERVTÍPUSOK

ELVI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

Az elvi létesítési engedély megszerzését az elvi engedélyterv benyújtásával lehet megkérni az eljáró hatóságtól.
 
Nagy beruházásoknál előfordulhat olyan, hogy a megvalósítandó cél több hatóság eljárási rendjébe tartozik és előre nem ismert az érintett hatóságok elvárásai. Ebben az esetben leghelyesebb az elvi engedélyterv elkészítése és az elvi létesítési engedély megszerzése. Az elvi létesítési engedély nem jogosítja fel a beruházót a létesítmény megépítésére, csak arról nyilatkozik, hogy megvalósítható-e az elképzelés és annak mik lesznek a fontos állomásai, szükséges feltételei.
 
Kikötő létesítésekor azonban van olyan eset, amikor kötelező elkészíteni az elvi engedélytervet és nem hagyható ki az elvi létesítési engedély megszerzése.

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLY

A környezethasználati engedélyt a környezetvédelmi hatóság adja ki a kéremezőnek, vagy engedélyesnek. A környezethasználati engedély kiadása érdekében a beruházó szakértő megbízotjának össze kell állítania a vonatkozó jogszabály szerinti tartalommal az Előzetes Vizsgálati Dokumentációt (EVD), vagy a Részletes Környezeti Hatásvizsgálatot (KHV).
Az EVD és/vagy a KHV elkészítése és a környezethasználati engedély megszerzése nem jogosítja fel a beruházót az építkezés megkezdésére.

LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLY

A létesítési engedély engedélyezi a beruházás építési munkáinak a megkezdését.

A létesítési engedélyt az eljáró hatóság adja ki az engedélyesnek (aki a beruházó). A létesítési engedély kiadását kérelmezni kell. A kérelem melléklete a létesítési engedélyterv. A vízügyi hatóságnak vízjogi létesítési engedélyterv, a hajózási hatóságnak közlekedési létesítési engedélyterv kerül benyújtásre. A létesítési engedélytervek tartalmi követelményét és a benyújtandó dokumentációt jogszabály szabályozza.

A létesítési engedély kézhezvételét követően csak a jogerőre emelkedés után kezdhető el a kivitelezés.

ÜZEMELTETÉSI / ÜZEMBENTARTÁSI ENGEDÉLY

A kivitelezés befejezésével az elkészült beruházást „üzembe” kell helyezni. Ennek első fontos állomása a műszaki átadás-átvételi eljárás, amelyben a kivitelező visszaadja a munkaterületet a beruházónak és mellette igazolja, hogy mindent úgy és olyan anyagból épített meg, ami a tervben elő volt írva.

Az átadott dokumetumok alapján a beruházó, vagy annak képviselője (lebonyolító projekt menedzser) megkezdi a hatóságoknál az üzemeltetési / üzemben tartási engedély megszerzését.

A kikötő is, mint bármely más engedély köteles létesítmény, csak akkor kezdheti az üzemét, ha meg van a vízjogi üzemeltetési engedélye és utána a közlekedési üzemben tartási engedélye.

FENNMARADÁSI ENGEDÉLY

Előfordulhat, hogy a beruházó úgy kezd építésbe, hogy nem kér építési engedélyt. Az elkészült létesítményt a hatóság hamarosan felfedezi és jogszerűtlen építménynek minősíti. A jogszerűlten építmény esetében két járható út létezik… egyik a jogszerűsítés, a másik az elbontás. Abban az esetben, ha a beruházó meg szeretné tartani a létesítményét, úgy a létesítési engedélytervhez hasonló tartalmú fennmaradási engedélytervet kell készíteni és benyújtani az engedélyező hatóságnak.
Abban az esetben, ha műszakilag és jogilag megfelelő a létesítmény, úgy a hatóság büntetés mellett először fennmaradási, majd később üzemeltetési / üzemben tartási engedélyt ad a létesítményre.

BONTÁSI ENGEDÉLY

Minden engedély köteles létesítmény, amikor elbontásra kerül, akkor bontási engedélytervet kell rá készíteni és meg kell kérni a bontási engedélyt rá.