TERVEZŐK

SZAKKÉPZETTSÉG

A kikötő tervezésben tevékenykedők mindegyike elvégzett egy, esetleg több építész, vagy mérnöki felsőfokú iskolát. A tervezés és a szakértés gyakorlásához elengedhetetlenül fontos a megfelelő szakképesítés. Az illetékes kamarák csak megfelelő szakképesítés és elegendő gyakorlat után adnak jogosultságot tervezői tevékenységre.

JOGOSULTSÁG

A megfelelő szakképesítéssel rendelkezők közül azok, akik elegendő szakmai gyakorlatot szereztek, a Magyar Mérnöki Kamaránál (MMK) vagy a Magyar Építész Kamaránál (MÉK) kérelmezhetik a tagságba vételt és a számukra elérhető jogosultság megadását.

TERVEZŐK

A kikötő tervezők minden szakembere szakszerűen, jogszerűen és jogosultan kell, hogy végezze a munkáját. A kikötő létesítés és tervezés azonban egy speciális feladat. Ennek köszönhető, hogy a megszokástól eltérően a generál tervezői feladatot nem egy építész tervező látja el, hanem legtöbbször maga a kikötő tervező. A tervezői feladat összetettsége hozzáértést és tapasztalatot igényel.
Kikötőt teljes értékűen az tervezhet, akinek meg van az alábbi mindkét jogosultsága:
              VZ-TER – Területi vízgazdálkodási építmények tervezése (MMK),
              KÉ-HA – Hajózási építmények tervezése (MMK),
Kikötő épületet az az építész tervező tervezhet, akinek meg van az alábbi jogosultsága:
                É – Építészeti műszaki tervezés (MÉK),
Utat, parkolót, járdát, kerékpárutat az tervezhet, akinek meg van az alábbi jogosultsága:
                KÉ-K – Közúti építmények tervezése (MMK),
Ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz közművet az tervezhet, akinek meg van az alábbi jogosultsága:
                VZ-TEL – Települési víziközmű tervezése (MMK)
Műszaki tervdokumentációt csak az készíthet, aki a megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkezik és a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara rendes tagja.

SZAKÉRTŐK

A kikötő tervezés során bizonyos munkarészek elvégzése szakértői jogosultsághoz kötött.

Környezeti hatásvizsgálat EVD/KHV:

                SZKV-1.1. – Hulladékgazdálkodási szakértő (MMK)
                SZKV-1.2. – Levegőtisztaság-védelem szakértő (MMK)
                SZKV-1.3. – Víz- és földtani közeg védelem szakértő (MMK)
                SZKV-1.4. – Zaj- és rezgésvédelem szakértő (MMK)

Természetvédelmi és Tájvédelmi Szakértő (Agrárminisztérium)

SZAKSZERŰ, JOGSZERŰ, JOGOSULT

Szakszerűség…
Szakszerű az a tervező szakember, aki ismeri a saját szakmáját és a szakmai irányelvek szerint tevékenykedik. A szabványok, műszaki irányelvek betartása ugyan nem kötelező, de javasolt. A szakkönyvek ismerete tágítja minden szakember világlátását. A szakmai tapasztalat csak az elvégzett feladatokkal gyarapítható.

Jogosultság…
Bármely tevékenyég elvégzéséhez fontos megvizsgálni a szakember, vagy a vállalkozás jogosultságát. A jogosultság egyik feltétele a személyes jogosultság megléte… például tervezők esetében a tervezői jogosultság, így kikötő tervezés esetében a VZ-TER, KÉ-HA jogosultságok együttes megléte.
A jogosultság másik feltétele a tevékenységet végző vállalkozás (egyéni vállalkozás, bt., kft., rt., stb) tevékenységi köre szerinti megfelelőség… a tevékenységi kör (TEÁOR) és a szolgáltatási jegyzék (SZJ). Például kikötőtervezés esetén a megfelelő tevékenységi kör „7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás” és a szolgáltatási jegyzék száma az „SZJ711201”.

Jogszerűség…
Amikor a tevékenységet végző jogosult szakember a tevékenységét
–          az államigazgatási jogszabályok betartásával,
–          a hatóságok által kiadott engedélyek betartásával
–          a vállalkozási szerződésben foglalt feltételek szerint végzi.

Kontárnak hívják azt…
–          akinek nincs megfelelő szakképzettsége és szakszerűtlen munkát végez,
–          akinek nincsen megfelelő jogosultsága a végzett tevékenységhez.
–          akinek a vállalkozása nem rendelkezik megfelelő tevékenységi körrel.
 
A tervezési munka vállalkozási formában végezhető. A vállalkozás be kell jelentve legyen a megfelelő kamaránál (MÉK, MMK) és a vállalkozásnak a tevékenységi körére ki kell terjednie.